Primăria Comunei
Cîmpani
Înapoi la:HomeSunteţi la:COMUNA
Judet BIHOR, localitatea CIMPANI nr.1 tel: +40 359 170 759 office@primariacomuneicimpani.ro | bec37cimpani@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Consultare Taxe şi impozite ON - LINE
 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

LocalizareModificată în : 15.04.2011

Prezentarea comunei Cîmpani   

     
           Comuna Cîmpani este situată în depresiunea Beiuşului, de-a lungul ,,Văii Băiţei”, afluent al Crişului Negru. Comuna are în componenţă 5 ( cinci) sate: Cimpani (aflat în centru, care îi dă numele), Fînaţe, Sighiştel, Hîrseşti şi Valea de Sus. Ultimul sat menţionat a fost inclus comunei noastre în 1968, când s-a făcut organizarea administrativ teritorială a României. Toate satele componente sunt de tip adunat, gospodăriile fiind unele lângă altele, urmând cursul unui râu sau drum. Satele Cîmpani şi Fînaţe sunt străbătute de DN 75 care face legătura între reşedinţa judeţului, oraşul Oradea şi oraşele Alba Iulia şi Cîmpeni (judeţul Alba).


View Larger Map 


            Comuna Cîmpani este aşezată în lunca Băiţei la o altitudine de 300-400 metri, fiind mărginită la est de depresiunea Nucetului, la vest de platoul Lunca Vaşcăului, la nord de Dealurile Sighiştelului iar în sud de dealurile Sîrbeştilor.

            Solul comunei are un caracter aluvionar, de luncă superioară, bogat în pietriş, pe o lăţime de 500-600 metri, propice agriculturii. Restul terenurilor sunt bolovănişuri sau eroziuni profunde provocate de pâraie sau torenţi.

            Clima are caracter temperat – continentală, temperatura medie anuală fiind de 10-10,2 grade Celsius iar precipitaţiile se încadrează în media anuală pe ţară.

           Populaţia comunei, conform ultimului recensământ din 2002 numără 2658 persoane din care 2644 români, 1 maghiar, 8 romi, 1 grec şi 4 moldoveni din Republica Moldova. Numărul locuinţelor înregistrate în comună, tot în anul 2002 a fost de 824.

           Locuitorii se ocupă cu: creşterea animalelor, cultura plantelor, pomicultura. Aceste îndeletniciri nu asigură cele necesare vieţii de zi cu zi motiv pentru care, mare parte din populaţie este angajată la întreprinderile: European Drinks, European Food din Ştei, Rieni şi Sudrigiu, alţii sunt angajaţii E.M.Bihor sau diferitelor întreprinderi private din zonă.

          Potenţialul turistic al comunei este important. Sunt cunoscute în întreg judeţul şi chiar în ţară peşterile din Valea Sighiştelului îndeosebi dar şi cele din satul Fînaţe. Pe păşunea montană a comunei s-a construit staţiunea turistică a sporturilor de iarnă Vîrtop (lângă Arieşeni). Biserica veche din lemn din satul Fînaţe datând din secolul XVIII este declarată monument istoric. Martirilor neamului ucişi în 1919 în satul Sighiştel, le-a fost înălţat un monument, în centrul satului.

           Comuna noastră este înfrăţită oficial din anul 2002 cu localitatea Saint Jean en Royans din Franţa, legăturile strânse şi permanente fiind realizate de asociaţia nonguvernamentală ,,Europrietenia”. Aceasta organizează întâlniri anuale cu diferite tematici în spirit european între locuitorii celor două localităţi înfrăţite, sprijină şcoala atât material cât şi prin organizarea anuală de acţiuni de ecologizare, sprijină sportul şi participă activ la dezvoltarea culturală a comunei. Şcoala a avut un rol important în acţiunile desfăşurate de Asociaţia Europrietenia materializate prin: participarea elevilor şi a profesorilor la serbările organizate cu ocazia venirii oaspeţilor francezi, găzduirea prietenilor francezi şi participarea la excursiile organizate de asociaţie în Franţa, implicarea la acţiunile anuale de ecologizare a Văii Sighiştelului.

În localitatea Cîmpani, datorită faptului că se întinde pe o distanţă de aproximativ 3 kilometri de-a lungul drumului naţional DN 76 există două unităţi şcolare, una cu clasele I-IV în Cîmpani de Jos şi cealaltă cu clasele I-VIII în Cîmpani de Sus.

Şcoala cu clasele I-VIII Cîmpani este situată în centrul comunei la o distanţă de aproximativ 2 kilometri de satele Sighiştel, Fînaţe şi Cîmpani de Jos. Aceasta funcţionează cu un efectiv de 63 de elevi din care 12 elevi învaţă în clasele I-IV în regim simultan. Şi în celelalte şcoli subordonate elevii învaţă în regim simultan având câte un post de învăţătoare în fiecare unitate şcolară. Şcoala cu clasele I-IV Fânaţe are un efectiv de 15 elevi, la Sighiştel sunt 8 elevi, la Cîmpani de Jos sunt 12 elevi iar la Valea de Sus sunt 5 elevi.

Comuna Cîmpani este situată la poalele munţilor Apuseni şi are 2.658 de locuitori a căror ocupaţie de bază este agricultura, ea însă fiind practicată la scară redusă datorită întinderii mici a terenurilor cultivabile. Populaţia comunei este într-o uşoară descreştere din cauza natalităţii reduse şi a migrării tinerilor spre ţările occidentale. În anii trecuţi activitatea minieră a fost foarte dezvoltată, în zonă fiind active mine de uraniu, molibden, cupru şi alte metale în această activitate fiind implicată o mare parte a locuitorilor comunei. Actualmente industria mineritului este în restructurare dar şomajul s-a menţinut la cote minime datorită altor companii care îşi desfăşoară activitatea în regiune. Printre acestea cele mai importante sunt  S. C. European Drinks şi S. C. European Food S. A. care au creat peste 3.000 de locuri de muncă şi unele ateliere de confecţii, respectiv încălţăminte.

Viaţa economică a comunei este în dezvoltare, numărul societăţilor comerciale este în creştere. Zona are un bun potenţial turistic în comună existând pensiuni agroturistice şi zone cu potenţial ridicat cum ar fi Valea Sighiştelului care face parte din Parcul Naţional Apuseni având aproximativ 160 de peşteri şi satul de vacanţă Vârtop care devine cea mai importantă staţiune turistică de iarnă din vestul ţării datorită frumuseţii zonei şi a pârtiilor de ski existente.

 

 

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: