Primăria Comunei
Cîmpani
Înapoi la:HomeSunteţi la:HOTăRâRI C.L. ANUL 2011
Judet BIHOR, localitatea CIMPANI nr.1 tel: +40 359 170 759 office@primariacomuneicimpani.ro | bec37cimpani@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Consultare Taxe şi impozite ON - LINE
 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Hotărâri C.L. anul 2011________Modificată în : 10.04.2011
  • Hotarare nr.1 din 01.01.2011 - Taxe si Impozite locale
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: