Primăria Comunei
Cîmpani
Înapoi la:HomeSunteţi la:CULTURă şI ÎNVăţăMâNT
Judet BIHOR, localitatea CIMPANI nr.1 tel: +40 359 170 759 office@primariacomuneicimpani.ro | bec37cimpani@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Consultare Taxe şi impozite ON - LINE
 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Cultură şI Învăţământ________Modificată în : 12.03.2011
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: